Bezpečnostní informace

Přístup do objednávkového sytému Obchod je podmíněn poskytnutím osobních údajů Nakupujícího v rozsahu identifikace smluvní strany (jméno, adresa, telefon a e-mailové spojení). Provozovatel bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.zák. v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy. Nakupující poskytnutím požadovaných osobních údajů uděluje souhlas, aby údaje v poskytnutém rozsahu, byly zpracovány Provozovatelem, jakožto správcem.
Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že tyto svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci se zákazníkem. Osobní data nebude Provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat, jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce.
*: s DPH, plus dopravné